Silsburg (Borgerhout)

Aan de rand van de woonwijk Silsburg, langs de drukke Herentalsebaan, ligt de Onze-Lieve-Vrouwbegraafplaats. Ondanks het feit dat we ons hier op het grondgebied van Deurne bevinden, is dit wel degelijk de begraafplaats van Borgerhout.

Achter de indrukwekkende inkompoort begint de hoofdlaan met zijn monumentale grafkelders en bijzondere zerken; stuk voor stuk getuigen van de rijke geschiedenis van Borgerhout. Ook in de zijlanen staan heel wat funeraire schatten. De duidelijke structuur van de begraafplaats brengt een zekere rust in de overdonderende hoeveelheid aan opvallende en in het oog springende grafstenen. Alhoewel er een grote verscheidenheid is aan grote bomen, drukt de rode beuk het meest zijn stempel op deze begraafplaats en zorgt voor schaduw en koelte tijdens warme zomerdagen.

Dit is een begraafplaats die net als die van Berchem aan de Floraliënlaan een uitgesproken stedelijk karakter heeft en zich tegelijk bevindt op een plaats waarin de vorige eeuw de verstedelijking overging in groene zone en landbouwgebied.

Geschiedenis

Het nieuwe kerkhof van Borgerhout werd op 23 april 1885 geopend op het gehucht Silsburg dat op gronden van de gelijknamige familie lag. In 1890 kreeg het officieel de naam Onze-Lieve-Vrouwekerkhof. De begraafplaats bevat talrijke indrukwekkende grafmonumenten waarvan vele langs de hoofdas liggen. De imposante toegangspoort dateert van 1885 en aan de gevel onder de klok hangt de eerste grafsteen van de zoon van Theodoor Van Rijswyck.

Het imposante oorlogsmonument ligt op perk V, rechts van de toegangspoort in neo-Vlaamse renaissancestijl, het wordt omgeven door graven van gesneuvelden. Het monument, ingehuldigd op 26 november 1926, werd ontworpen door beeldhouwer Frans Jochems en bouwmeester Wilbers, het voetstuk is van Jan Dandus en Felix Van der Sanden. In de inventaris van Frans Jochems wordt het ontwerp 1924 gedateerd. Het oorlogsmonument op de begraafplaats Silsburg is sterk beeldbepalend en imponeert door de grootte, de opvallend witte beschildering en de plastische en evenwichtige uitwerking.

Geef een reactie