Jan De Laet

Ook historische figuren ontbreken niet.
Jan De Laet was een Vlaams dichter, prozaschrijver, Belgisch volksvertegenwoordiger en een belangrijk figuur uit de Vlaamse Beweging.
Als vertegenwoordiger van de Meetingpartij werd De Laet in 1863 verkozen in de Kamer van volksvertegenwoordigers, waar hij bleef zetelen tot aan zijn dood in 1891.
De Laet ligt met zijn wetsvoorstel van 1876 aan de basis van de tweede Belgische taalwet, naar hem de wet-De Laet genoemd, die het Vlaams in de administratie invoerde.

Strijdgenooten Sint-Fredegandus Deurne

Geef een reactie